Usługi finansowe

Oferuję usługi finansowe dla firm. Na prężnie działające przedsiębiorstwo składa się w dużej mierze odpowiednia dbałość o jego sytuację finansową, niezależnie od sukcesów, jakie odnosi na rynku. W związku z tym, że lepiej zapobiegać niż mierzyć się z negatywnymi skutkami niedopatrzeń i zaniedbań w tej kwestii, zapewniam ci moją pomoc oraz doradztwo. Przekonaj się, w jaki sposób jestem w stanie Cię wesprzeć.

Rodzina

Audyt ubezpieczeniowy

Zajmuję się przeprowadzaniem audytu ubezpieczeniowego. W ramach usługi sprawdzam zawarte już umowy – ich zakres, gwarantowane sumy ubezpieczenia do wypłaty. Powinno się je dobierać pod kątem wartości majątku firmy i rodzaju prowadzonej działalności. Mam duże doświadczenie we współpracy z Klientami biznesowymi w zakresie polis ubezpieczeniowych.

Audyt daje pewność, że aktualnie obowiązujące umowy pokrywają się z potrzebami firmy, a koszty polis są adekwatne do korzyści, jakie gwarantują. W ten sposób wspieram też przedsiębiorców na etapie tworzenia programu ubezpieczeniowego.

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa to działania, które pozwalają obniżyć wydatki na rzecz urzędu skarbowego lub wyeliminować je, jeśli jest to prawnie dozwolone. Nie mają na celu uchylania się od obowiązku podatkowego. W ramach tego rodzaju wsparcia wskażę między innymi:

  • z jakich ulg oraz zwolnień masz możliwość skorzystać,

  • czy prowadzenie działalności w obecnej formie jest uzasadnione,

  • jaka metoda rozliczania VAT będzie bardziej opłacalna.

Przepisy podatkowe dynamicznie ulegają zmianom. Warto być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami w tej dziedzinie, aby zyskiwać, a nie tracić, dlatego pomoc eksperta w obszarze finansów może okazać się dobrym rozwiązaniem.