Ubezpieczenie na życie

Współpracuję z czołowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, dlatego jestem w stanie zaoferować ubezpieczenia na życie. Zaoferuję Ci polisy o odmiennych od siebie warunkach oraz dopasowane idealnie do Twoich potrzeb. Możesz u mnie porównać między innymi ubezpieczenia:

  • indywidualne,

  • dla par lub rodzin,

  • grupowe,

  • posagowe dla dziecka,

  • na życie i dożycie,

  • pod kredyt.

Dokumenty

Zajmuję się również doradztwem dotyczącym pakietów medycznych, programów emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, polisolokat. Gwarantuję, że na pewno znajdziemy produkt, który w pełni zaspokoi Twoje oczekiwania, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo finansowe na przyszłość lub w razie zdarzenia losowego.

Jak działają polisy na życie?

Jak sama nazwa wskazuje, zadaniem polisy na życie jest ochrona życia osoby ubezpieczonej. Oznacza to, że po jej śmierci suma ubezpieczenia określona w umowie zostanie wypłacona osobie wskazanej na polisie jako uposażona. Oczywiście zakres może być rozszerzony o dodatkowe zdarzenia, na przykład narodziny dziecka, pobyt w szpitalu z tytułu nieszczęśliwego wypadku czy też poważne zachorowanie.

Niektóre polisy na życie pełnią funkcję funduszu inwestycyjnego, konta oszczędnościowego lub zabezpieczenia kredytu. Na pierwszej z wymienionych część składki zostaje odprowadzona na specjalne konto osoby ubezpieczonej. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone na zasadach określonych w umowie. Na polisie z funduszem inwestycyjnym z kolei część wpłaty jest przekazywana na fundusz inwestycyjny. To jednocześnie szansa na powiększenie swojego kapitału, jak i ryzyko jego utraty.

Ubezpieczenia posagowe zakłada się dla dzieci. Służą do gromadzenia budżetu, który zostanie im wypłacony w momencie, gdy osiągną pełnoletniość. Finanse mogą być przeznaczone na dowolny cel. Polisa zapewnia również ochronę na wypadek śmierci jednego lub obojga rodziców.